Grisbenämningar

So/Sugga/Gylta

Det ursrpungliga ordet för gris eller svin är so. Det motsvaras i norskan av su, i tyskan av Sau och i engelskan av sow. Ordet är mycket gammalt och går tillbaka till indoeuropeiskan. På latin heter det sus och i sanskrit betecknar su-kará vildsvin.

Så småningom kom ordet so att beteckna bara hongrisen. Ordet sugga är en smeknamnsform av so. Ordet kommer från tyskan, sugge, och är känd i svenskan först på 1500-talet.

Ordet svin hör också ihop med so. Från början var det ett adjektiv bildat av su och ändelsen -in. Ändelsen betecknar en tillhörighet och ordet svin var alltså från början detsamma som grisunge. Även i latinet finns adjektivet suinus bildat av sus.

Ett annat ord för grishona är gylta. En gylta var en sugga som var dräktig för första gången. Ordet är bildat av galt och betyder ”grishona mogen för galt”. Nu används ordet gylta för grishonor som ännu inte fött någon kull. Motsvarigheten hos ex. kossor är kviga.

Galt/Orne/Kastrat

Ordet galt i sin tur är man lite osäker på. En del menar att ordet är bildat av en gammal stam som betyder skrika, jämför med ordet gala. Det andra ordet för mansgris (!) är ju orne. Det är ett gammalt germanskt ord som från början betydde handjur. Ordet är besläktat med latinets verrus, som betyder fargalt (avelsgalt). Förleden far- är förresten också en gammalt germanska ord för svin, egentligen samma ord som latinets porcus – jämför med engelskans pork för fläskkött.

Kastrat är en galt som är kastrerad.

Kulting

Kulting i ordet griskulting kommer från ordet kult, som betyder kloss, bergknalle eller halvvuxen yngling.

Pelle

Benämningen på en väsentligt eftersatt gris. I NE står det: gris som växer sämre än kullsyskonen. Pellesyndromet, som bl.a. ger förändringar av tarmslemhinnan, orsakas av den stress som särskilt grisar som är små vid födelsen utsätts för

MinigriskultingMinigrisgalten Torsten